Η ΕΕΔΑΔΠ στηρίζει το ευρύ πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων οφειλετών, το οποίο θεσπίζει η Πολιτεία