Terms & Conditions

Όροι Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

  1. Σκοπός: Ο διαδικτυακός τόπος www.eedadp.com («ιστότοπος» ή «website») δημιουργήθηκε από την Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις («ΕΕΔΑΔΠ») με σκοπό τη διαφανή ενημέρωση των εταιρειών-μελών της, των πιστωτών, των δανειοληπτών και κάθε ενδιαφερομένου για τις δραστηριότητές της.
  2. Ισχύς Όρων Χρήσης: Η πλοήγηση στον παραπάρω ιστότοπο υπόκειται στους παρόντες όρους («Όροι Χρήσης»). Οι Όροι Χρήσης ισχύουν από την ανάρτησή τους στο website της ΕΕΔΑΔΠ και μπορούν να τροποποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η περιήγηση σε αυτό το website συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης από μέρους σας. Για το λόγο αυτό, σας προτείνουμε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να παραμένετε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις. Αν διαφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, θα πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΔΑΔΠ.
  3. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Νόμιμη Χρήση: Όταν επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο, θα πρέπει να ενεργείτε αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και να απέχετε από οποιαδήποτε παράνομη ή κακόβουλη χρήση ή χρήση που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στη λειτουργία του website, στην ΕΕΔΑΔΠ, στα μέλη της ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεών σας με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στην ΕΕΔΑΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης ή δυσλειτουργίας του website, ευθύνεστε πλήρως έναντι της ΕΕΔΑΔΠ, η οποία θα μπορεί να στραφεί εναντίον σας και να διεκδικήσει αποζημίωση.
  4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Το περιεχόμενο του website συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του εμπορικού σήματος, της επωνυμίας, του λογοτύπου, του φωτογραφικού υλικού και των κειμένων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΕΔΑΔΠ και προστατεύεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι, δεν επιτρέπεται η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση ή εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΕΔΑΔΠ. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν εκτείνονται σε τυχόν νομοθετικά κείμενα ή επίσημα κείμενα αρμόδιων αρχών που είναι δημοσιευμένα και που τυχόν «ανεβαίνουν» στo website της ΕΕΔΑΔΠ προς διευκόλυνση των χρηστών της. Ο ιστότοπος της ΕΕΔΑΔΠ δύναται να περιέχει προϊόντα βιομηχανικής ή εμπορικής ιδιοκτησίας τρίτων, όπως λ.χ. τα εμπορικά σήματα των εταιρειών-μελών της ΕΕΔΑΔΠ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη νόμιμη χρήση και προστασία τους.
  5. Προσωπικά Δεδομένα: Η ΕΕΔΑΔΠ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΕΕΔΑΔΠ δεν προτίθεται να σας ζητήσει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για την περιήγησή σας στο website της. Σε περίπτωση που οικειοθελώς παράσχετε προσωπικά σας δεδομένα στην ΕΕΔΑΔΠ (λ.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν με αποκλειστικό σκοπό να απαντηθεί το ερώτημά σας ή να ικανοποιηθεί, στο μέτρο του δυνατού, το αίτημά σας. Κατά την πλοήγησή σας, η ΕΕΔΑΔΠ  ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες αναφορικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε (λ.χ. διεύθυνση ΙΡ, ταυτότητα συσκευής, διεύθυνση URL της ιστοσελίδας από την οποία κατευθυνθήκατε στο δικό μας ιστότοπο, είδος φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε) με σκοπό να εξασφαλίσει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του website της.
  6. Cookies: Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία αυτού. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο της συσκευής που χρησιμοποιείτε και δεν παρέχουν πρόσβαση σε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Τα cookies αυτά διαρκούν όσο διαρκεί η πλοήγησή σας στο website και δεν αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  7. Αποποίηση ευθύνης: Η ΕΕΔΑΔΠ καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την αδιάκοπη και ασφαλή λειτουργία του website της καθώς και την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών που αυτό περιέχει. Ωστόσο, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα παρουσιασθούν τεχνικά σφάλματα, ιοί ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, ή απλώς απρόβλεπτες συνθήκες που θα παρακωλύσουν την προσδοκώμενη λειτουργία του website. Επίσης, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που είναι αναρτημένες είναι επικαιροποιημένες, πλήρεις και ακριβείς. Η ΕΕΔΑΔΠ δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης ή τρίτος από την πλοήγηση στο website ή τη χρήση πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.
  8. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων: Το website μπορεί να περιέχει (υπερ)συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς τους διαδικτυακούς τόπους των εταιρειών – μελών μας ή τρίτων. Η παραπομπή σε αυτούς γίνεται μόνο προς διευκόλυνσή σας και η χρήση αυτών γίνεται αποκλειστικά με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Η ΕΕΔΑΔΠ δεν ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων.
  9. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων Χρήσης και την επίλυση διαφορών που τυχόν ανακύψουν από την εφαρμογή τους ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.