Με την επιλογή του συγκεκριμένου συνδέσμου ανακατευθύνεστε σε ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (https://www.gfli.gr/programma-axia/). Η ΕΕΔΑΔΠ δεν ασκεί έλεγχο αναφορικά με το περιεχόμενο και τις λειτουργικότητες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, η οποία έχει αναπτυχθεί με επιμέλεια του παραπάνω Ινστιτούτου