Δελτίο Τύπου ΕΕΔΑΔΠ: Ηλεκτρονικά Συστήματα πληροφόρησης