Συμμετοχή του κ. Τ. Πανούση, Προέδρου ΕΕΔΑΔΠ, στη Διαδικτυακή Συζήτηση με θέμα: “Επιχειρήσεις, Τράπεζες και Ανάπτυξη – Νέα δεδομένα για μια νέα σχέση προς όφελος της επιχειρηματικότητας” – Ένωση ΑΕ & ΕΠΕ