Πρωτοβουλίες στήριξης ευάλωτων νοικοκυριών – Αναστολή πλειστηριασμών