Οι Εταιρείες Διαχείρισης «καταλύτης» για την επανεκκίνηση των πιστώσεων – ΧΡΗΜΑ