Κλειδί για την ανάπτυξη η δευτερογενής αγορά δανείων