Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΕΔΑΔΠ & Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου