Εισαγωγική ομιλία κου Α. Πανούση, προέδρου ΕΕΔΑΔΠ – ΝPL Summit – ethosEVENTS – 18 & 19 Μαρτίου 2021