Εισαγωγική ομιλία κου Α. Πανούση, προέδρου ΕΕΔΑΔΠ – 2ο ΝPL Summit – Ethos Media – 14-15 November 2019