ΕΕΔΑΔΠ: δύο χρόνια ουσιαστικής παρουσίας στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα