Διαδικτυακό Συνέδριο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού