Ο απολογισμός του έργου της ΕΕΔΑΔΠ και των Μελών της για το 2021