• Λαγουμιτζή 24 Καλλιθέα ΤΚ 17671
  • 211 109 7286
  • info@eedadp.com

Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

ΕΕΔΑΔΠ

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) ιδρύθηκε το 2019, με αφορμή την συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά δευτερογενούς διαχείρισης χρέους που συντέλεσε στην αύξηση του αριθμού των Εταιριών Διαχείρισης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ευαισθησία των δραστηριοτήτων του κλάδου και της ανάγκης προσαρμογής τους στις επαναλαμβανόμενες αναθεωρήσεις των κανονιστικών διατάξεων και του πλαισίου διαχείρισης απαιτήσεων, γέννησε την από κοινού ανάγκη της δημιουργίας ενός ενιαίου οργάνου που θα λειτουργεί προς όφελος των εταιριών μελών αλλά και των πιστωτών.

Ο βασικός σκοπός της Ένωσης

Ανάλυση του βασικού σκοπού της Ένωσης στα παρακάτω σημεία

Να εγκρίνει το εύρος των δραστηριοτήτων των μελών σύμφωνα με τις εντολές του ελληνικού δικαίου

Να καθορίζει τις Αρχές για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών έναντι τρίτων, κρατικών και δημόσιων αρχών

Να διασφαλίζει την ομαλή συνεργασία μεταξύ μελών και πιστωτών

Να διασφαλίζει τον ελεύθερο, δίκαιο και υγιή ανταγωνισμό του κλάδου

Να αντιπροσωπεύει και να προστατεύει τα συμφέροντα των μελών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό

Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει τα μέλη ως προς τη συμμόρφωσή τους σε θέματα που εμπίπτουν στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και οποιαδήποτε αναθεώρηση αυτού

Να αναπτύσσει και να διατηρεί σχέσεις συνεργασίας σε τοπικές και αλλοδαπές ενώσεις σχετικές με τον κλάδο

Να δημιουργήσει και να συντηρεί τις καλές πρακτικές μεταξύ των μελών της ένωσης αλλά και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης και διαχείρισης της Ένωσης.

Αναστάσιος Πανούσης

Πρόεδρος ΔΣ

Περικλής Κιτριλάκης

Αντιπρόεδρος ΔΣ

Άρης Αρβανιτάκης

Μέλος

Ιωάννης Κουκουλάκης

Μέλος

Νίκος Βαρδαραμάτος

Μέλος

Λεβόν Καζαριάν

Μέλος

Τα Μέλη

Παρουσίαση των μελών μας

Προστασία των δικαιωμάτων των μελών έναντι τρίτων, κρατικών και δημόσιων αρχών

Επικοινωνία

  • Λαγουμιτζή 24 Καλλιθέα ΤΚ 17671
  • 211 109 7286
  • info@eedadp.com